Vad är det som gör att emotionellt otillgängliga personer dras till just mig?

 

Många frågar sig, vad är det som gör att emotionellt otillgängliga personer dras till just mig?

Faktum är att det finns många olika typer av människor som dras till oss men vi väljer vem vi ser och öppnar upp oss inför. Det är vi som väljer vem som får komma oss nära. Vi är inte maktlösa inför detta, utan det är vi som styr.

Om vi är rädda om oss och förstår vikten av att sätta gränser för det som inte är bra för oss, då känner vi ingen gnista när en person utstrålar ”Inte bra för oss”. Vi går inte igång på osäkerhet och rädsla, vi vill inte ge oss in i relationer som bygger på spel om vem som befinner sig i över- och underläge. Vi öppnar oss inte för dessa personer, eftersom vi inte längre själva är emotionellt otillgängliga.

Vi väljer istället dem som är emotionellt tillgängliga och finner dem inte alls tråkiga och utan gnista och glöd, vilket vi känt tidigare. Vi finner nu en gnista och attraktion i att möta någon på lika villkor, där vi blir respekterade och kan mötas på så sätt att vi går sida vid sida. Vi känner att vi är klara med det spel som tidigare spelats och tycker de är skönt att landa tryggt tillsammans med en annan person.

Men vad är det då som tidigare har blockerat oss från att vara i emotionellt tillgängliga relationer?

Det kan bland annat ha berott på att:

1. Vi har själva varit känslomässigt otillgänglig, många gånger utan att själv ha vetat om det.

2. Vi har backat och blivit rädda och inte känt attraktion om en partner visat oss stabilitet i sitt engagemang och trygghet.

3. Vi har haft tänjbara gränser som gjort att en partner har kunna införa sina tvivelaktiga relations- och beteendemönster på ett sätt som skadat och gjort oss illa.

4. Vi har haft en cynisk ton när vi pratat om kärlek eftersom vi har tappat tron om vad kärlek faktiskt är. Vi har skadats flertalet gånger, vilket gör att vi är övertygade om att vi i alla relationer till sist kommer att behandlas illa. 

5. Vi har givit oss in i relationer som från start har handlat om ett spel. Vi har trott att det handlar om något lekfullt men insett att det till sist endast handlat om att inte engagera sig på allvar i varandra. Det blir ett spel som handlar om en katt- och råttalek.

6. Vi har varit blinda för att personen på alla sätt från start utstrålat emotionell otillgänglighet. Det kan också varit så att personen varit väldigt tydlig med detta i både ord och handling. Oftast har vi gått in i dessa relationer med en ”vinnarskalle”. Vi SKA ”vinna dem”, vi ska vara just dem som får dem att förändra sig, att de ska ge upp andra och annat för oss.
 
7. Vi har inga bra känslor och för oss själva, vilket gör att vi inte tror att vi är värda bättre i en relation än det som erbjuds. Även om det som erbjuds gör oss illa så tror vi att det är bättre än att behöva lämna och återgå till oss själva i det vi hade innan relationen. Oftast har vi en djup rädsla över att bli lämnade. 

8. Att knyta an och bli beroende av en partner som är emotionellt otillgänglig på det sätt att han/hon redan har en relation. Allt i tron om att du till sist ska få din utdelning och ”vinst” genom att bli den enda/ende för honom/henne eftersom du varit så tålmodig och uppoffrande.

9. Vi är osäkra på vad kärlek är. Det gör att vi ”köper” olika versioner av vad kärlek är och handlar om. 

>> Vad är emotionell tillgänglighet

>> Vad ingår i TuvaForums medlemskap?

Text
Julia
TuvaForum