Osund egoism och narcissism

TuvaForum kontaktas jag dagligen av både kvinnor och män som söker hjälp och råd om hur de ska kunna förstå vad det är som händer eller var det är som har hänt i deras nära relationer.


                                                                       Bild: Copyright TuvaForum

Många har läst sida upp och sida, när de har sökt sig runt på nätet, om ett beteendemönster som som de känner igen. Många upptäcker att deras historia har berättats många gånger, att det bara är att plocka ut den som drabbats i varje text och sätta in sig själv i samma roll. Det handlar om osund egoism.

Personer med osund egoism har en typ av beteende som kan drabba sin omgivning hårt på olika plan. Det handlar om ett beteende, som går ut på att använda, missbruka och utnyttja människor för eget syfte. Detta är inget som råkar hända en eller två gånger, utan detta är ett beteendemönster. 

VANLIGA FRÅGOR
Hur kan han/hon...

  • ...göra så emot mig?
  • ...skada mig utan att visa någon som helst empati eller ånger?
  • ...säga en sak och sekunden efter göra något helt annat?
  • ...se sig i spegeln och stå ut med sig själv efter vad han/hon har gjort?
  • ...gå omkring och tro att han/hon är Guds gåva till kvinnor/män?
  • ...göra mig illa och direkt efter förneka det?
  • ...ena stunden vara så innerlig och sedan svika mig?

  • Kommer min fd partner bete sig perfekt mot sin nya partner, så som han/hon bara var i mot mig i början?
  • Kan han/hon förändra sig? 

Jag hoppas att jag kan hjälpa dig en bit på vägen genom att försöka besvara dessa frågor. Min förhoppning är att du kan förstå vad det är du har varit med om, att du eventuellt har varit utsatt för ett narcissistiskt missbruk, vilket kan vara till hjälp för dig när det gäller att komma vidare i bearbetnings- och läkningsprocessen. 

* Osund egoism och osund narcissism finns både hos kvinnor och män. Män gör andra män illa, kvinnor gör andra kvinnor illa, män gör kvinnor illa och kvinnor gör män illa. Men i en del texter kommer jag att ange en person med osund egoism och osund narcissism som "han", men det är bara för dig som läsare att byta ut han eller hon i texterna så att du kan ta dem till dig på bästa sätt.

Julia
TuvaForum