Av JULIA | © TuvaForum
Provläs fler texter  

NÄR GRÄNSER INVADERATS OCH VI KÄNNER VÄLDIGT MYCKET SMÄRTA 

När gränser invaderats och vi känner väldigt mycket smärta kan det vara svårt att veta vilka gränser vi har.  När skyddssystemet inte längre fungerar finns det all anledning att se över det.

Föreställ dig följande
Visualisera att du har ett äpple framför dig och att skalet på äpplet är din yttersta gränslinje.
Skalet, som är din yttersta gränslinje, är det du har runt din kropp.

När någon kommer åt yttersta gränslinjen känner du normala nivåer av irritation. Men det upplevs och känns ofta hanterbart, eftersom det är "naturliga retningar" som är en del av att vara människa i livet. Det kan röra sig om att en människa du känner pratar mest om sig själv eller ger oönskade råd. Det kan också vara när du köar i affären och någon tar sig rätten att helt fräckt tränga sig före dig. Just i stunden kan det irritera men det är inga känslor som du bär med dig på ett sätt som påverkar dig djupt.

Innanför skalet på äpplet kommer vi till fruktköttet. Det kan liknas vid att någon passerat din yttersta gränslinje och tagit sig precis innanför din hud. Du kommer att uppleva en känsla av obehag. Ett väl fungerande skyddssystem varnar nu om att du befinner dig i en situation som måste ses över. Om du tar till dig varningen, ser till att få styr på situationen, markerar din gräns (vilket är det samma som att visa att det inte är okej att passera den) och motparten visar med respekt och förståelse för det - då är ofta ingen större skada skedd. Personen som har överträtt din gränslinje är tillbaka vid positionen utanför din gränslinje. Det kan ömma lite men det är ofta hanterbart.

Om du istället väljer att ignorera varningen kommer en gränsöverskridande person att arbeta sig längre in under huden på dig (in i äpplets fruktkött). Under tiden den här personen gräver sig djupare blundar du för all fakta och alla varningssignaler som inte passar in i dina önskningar och drömmar om honom/henne/relationen - du försöker istället att diskutera, förklara, vädja om att vi faktiskt har en gräns och att du vill att han eller hon förstår det. När du ägnar dig åt detta ger du massor av information till den som är gränsöverskridande om hur du fungerar och var han eller hon kan hitta ömma och sårbara punkter i dig. Är du med en person som inte bara är gränsöverskridande utan också utan empatisk förmåga vilket gör att han eller hon inte heller har skuld- och skamkänslor kan den här personen ställa till mycket skada i dig. Ju mer du sätter ord på dina känslor och vädjar kommer leda till att öppnar upp dig för mer smärta.

När en person får härja fritt med dig på det här sättet är det en mycket ohälsosam relation fylld med röda varningssignaler som blinkar. Men ditt skyddssystem larmar inte, för du har stängt av. Du vill inte höra varningssignalerna som larmar och du vänder även bort blicken för att slippa se de röda lamporna som blinkar. Du vill att det ska vara på ett annat sätt, du vill inte att det ska vara som det faktiskt är. Det är så här du filtrerar bort viktig fakta och viktiga varningssignaler.

För att skydda dig själv krävs att du avbryter relationer med gränsöverskridande personer. Du behöver läka ihop det som rivits upp och tagits sönder. Det är jätteviktigt att du skaffar kunskap om gränsernas betydelse och hur du använder ditt privata skyddssystem. 

När någon borrar sig djupare in 
När en person är gränsöverskridande får arbeta i lugn och ro så passeras inte "bara" en gräns för att sedan vara nöjd med det, Det finns ett omättligt driv i att testa gränser, en tillfredsställelse i att riva ner nästa gräns, nästa, nästa och nästa. Att bli utsatt av en person som beter sig på det här sättet kan bli mycket smärtsamt och farligt för dig. Om en sådan person har ätit sig in i dig, då är du i fara. 

När du agerar som att du inte har gränser
Om du inte bryter relationen så är ni två i relationen som agerar gränslöst. En som gränslöst tar för sig av dig utan att bry sig om den skada han/hon tillfogar dig medan du gränslöst låter en annan människa skada dig. Det spelar INGEN roll hur mycket du än säger med dina ord att du inte accepterar vad personen gör emot dig. Så länge personen kvar personen ätandes på ditt inre så är du i en allvarlig riskzon. Du låter en annan människa behandla dig utan kärlek, omsorg och respekt. Du är i en relation där det äger rum ett missbruk av dig. 

En gränsöverskridande person
De flesta gränsöverskridande personer låtsas vara någon som respekterar gränser. De pratar gärna om detta, pratar och visar inför andra i grupp hur de likt en "räddare" kan stå upp för en person som är i ett utsatt läge. Men om du inleder en djupare relation med en gränsöverskridande person kommer du utsättas för en väldigt obehaglig överraskning. När du är mjuk, känslosam och öppen för dem visar de plötsligt hur respektlösa och ofta skoningslösa de kan vara i sitt gränsöverskridande. Du kommer känna ett konstant obehag, känna oro, stress och ångest. Korta ögonblick/stunder kommer den gränsöverskridande personen behandla dig på ett sätt som känns förlösande efter alla svåra känslor. Ett gnista av hopp tänds inom dig gällande att allt bara varit något högst tillfälligt och att personen återigen är den person du inledningsvis trodde att han/hon var. Dessa korta ögonblick/stunder blir till dem som får dig att stanna kvar i relationen. Det handlar om manipulation, ett inlärt beteende som en gränsöverskridande person lärt sig tidigt i livet för att behålla en person tillgänglig för ännu mer missbruk. 

Att sätta sunda gränser för sig själv
Det är inte så att du "bara" behöver ha gränser gentemot en person som varit/är gränsöverskridande. Det finns en hel värld med människor och många av dem har detta mönster av att livnära sig på att "äta" upp andra. Det handlar inte om att det även finns sunda människor men det handlar om att förstå att vi människor har olika personligheter med tillhörande beteendemönster. Det är därför det är viktigt att vi definierar vilka gränser du vi har och graderar hur viktiga dessa är för oss.

Att vara medveten om våra gränser gör hjälper oss när det kommer till att inte utsätta oss för farliga situationer. 

Text 
© Julia
TuvaForum


Provläs fler texter 

Copyright © 2008-2020 TuvaForum | tuva@tuvaforum.se