SUNDA GRÄNSER

Bröd eller smulor?

En relation där vi tilldelas smulor eller bröd?
Det är vi som bestämmer.

Om vi med ord talar om vilka värderingar vi har men samtidigt överger dem t ex av rädsla över att förlora vår partner - då signalerar vi en djup rädsla som gör oss väldigt sårbara på så sätt att den hindrar oss att värna om oss själva, stå för våra värderingar och sätta gränser.

Det är först när vi står upp för oss själva och våra värderingar genom aktiv handling (alltså inte bara genom ord och hot om handling) som vi visar att vi är personer som tar hand om oss själva. Om vi  t ex tycker det är viktigt med trohet, intimitet och engagemang i våra nära kärleksrelationer så innebär det inte att vi nöjer oss med mindre än just trohet, intimitet och engagemang. Vi vet vad vi ger vår partner och vår relation till honom/henne - och vi accepterar inte mindre från vår partner.

Skulle en partner försöka sälja in att vi ska acceptera otrohet och dolda agendor istället för trohet, intensitet istället för intimitet och intresse när det passar istället för engagemang - så visar vi i aktiv handling att den här personen inte är en kärlekspartner för oss. Med en gränsdragning där vi avslutar relationen visar vi att vi tycker tillräckligt mycket om oss själva för att inte överge oss själva för smulor och att vi har tillräckligt mycket kunskap för att veta att dessa smulor som erbjuds aldrig kommer bli till en limpa bröd. Vi vet att smulor är smulor och vi vet att vi vill ha bröd.

Om vi istället nöjer oss med smulor så signalerar vi "Jag tycker inte tillräckligt mycket om mig själv för att tro att jag kan få en relation som jag egentligen vill ha. Jag bryr mig inte om mig själv. Jag litar inte på mig själv. Jag respekterar inte mig själv. Jag tar hellre smulor än inga smulor alls." Partnern förstår att han/hon inte får några konsekvenser för sina handlingar vilket kan leda till ännu värre gränsöverskridningar.

Vi kanske tänker att ingen relation är ju perfekt och men det är inte det vi behöver behöver vara ute efter heller. Det handlar snarare att hitta människor som är likasinnade, som delar din syn på hur en relation sa vara för att vara sund och kärleksfull. Om din idé om likasinnade människor är dem som behandlar dig genom att kanske först locka dig med nygräddade brödlimpor för att sedan få dig att acceptera att få några brödsmulor tillkastade dig lite då och då - då är något fel, mycket fel.

Lösningen är inte att försöka förändra människor som har den här typen av relationsmodell, att de först ger med ena handen för att sedan ta med andra, som säger en sak och inte följer upp sina ord med handling, som försöker hantera ner sin partners förväntningar så att han/hon till sist tacksamt tar emot smulor istället för att tillsammans äta ett gott bröd. Lösningen är inte heller att försöka vara dessa personer till lags, att visa hur bra vi är och få dem att vara glada tillsammans med oss. Svaret är att inte degradera förändra oss själva, att inte låta oss devalveras, i hopp om att dessa personer kommer att uppskatta detta för att sedan längre fram bli en bättre partner och ge oss en bättre relation.

FUNDERA GÄRNA

  • Varför accepterar du mindre än vad du själv tycker är viktigt att ge i en relation för att den ska vara sund och kärleksfull?
  • Varför tycker du inte om dig själv mer än så, varför litar du inte på dig själv, varför respekterar du inte själv?
  • Vad är det för röst inom dig som säger att en relation där du får smulor är det bästa du kan få och att du får vara tacksam för det?
  • Vad är det du associerar med kärlek? Är det att du måste behandlas dåligt för att få något som liknar något bra ibland?
  • Varför har du inte en bättre uppfattning om dig själv? Varför tror du inte på människor som talar om för dig att du förtjänar bättre?

Du är den som ställer in nivån på för hur du bli behandlad
Vill du bli behandlad med kärlek, omsorg, tillit och respekt - då behöver du behandla dig själv med kärlek, omsorg, tillit och respekt. Det är inte så att bara för att du behandlar dig dig själv bra så kommer andra också göra det...utan de behandlar andra helt utifrån hur de själva är...men du kommer inte att acceptera mindre än nivån för hur du behandlar dig själv. Om du står upp för dig och inte sviker dig själv, då kommer du inte att acceptera någon som försöker trycka ner dig och svika dig. 

När du har en inre bas som bygger på att du är rädd om dig själv, att du sätter gränser för behandling som inte är i linje med hur du behandlar dig själv och andra - då kommer du att märka att de människor du har nära dig är mer sunda än om du skulle behandla dig själv dåligt och inte skydda dig själv genom att sätta gränser för dålig behandling. Du kommer inte tro att en människa som behandlar dig dålig är din enda källa till lycka och att få vara i en relation - utan du förstår att du har fallit för en person som inte visade sig vara vad du trodde och fast att du fick starka känslor för honom/henne så inser du att det här är inte en person du i längden kommer kunna må bra tillsammans med, ni kommer inte att kunna skapa en sund och kärleksfull relation. Du vet nämligen att det det krävs två människor med liknande värderingar och båda måste vara rustade med kärlek, omsorg, tillit och respekt.

När du...

...tycker om dig själv.
...tar hand om dig själv.
...visar att du har tillit och tro till dig själv.
...respekterar dig själv.

...då 
kommer du att ha en bättre relation till dig själv och du kommer också att befinna dig i bättre relationer med andra. Gränser kommer att bli en naturlig del i ditt liv för att skapa balans i ditt liv.

 

KOMMENTERA GÄRNA OCH/ELLER DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER OCH TANKAR

Lägg till kommentar