Sunda gränser för dig som är snäll och vill fortsätta att vara det.

25 djupgående texter i "Sunda gränser" ingår i medlemskapet.

"Sunda gränser" är för dig som är snäll men vill utvecklas och förstå hur gränser kan införas, användas och hållas utifrån den person du är. Texterna kommer förklara hur du kan införa gränser på ett sätt där du inte behöver göra avkall på den person du är.

När det pratas om gränser och gränssättning så görs det ofta inte utifrån tanken om hur olika vi människor är när det kommer till personlighet, beteendemönster och vilka erfarenheter vi har. Information och goda råd, ofta i all välmening, kring gränssättning handlar inte sällan om att om vi behöver tuffa till oss, vara tydliga och klart och bestämt säga "Nej!" Detta kan ofta ge en känsla och en reaktion av ett starkt inre motstånd. Vi vet kanske inte alls hur vi ska kunna integrera dessa råd i vårt sätt att vara utan att det känns som att vi brukar våld på oss själva. 

När vi pratar om att sätta gränser är vi många som tror att det kommer att begränsa oss från att få vara dem vi är. Vi tror att vi måste bli mer egoistiska, tuffa/kalla/hårda och därmed behandla andra människor på ett sätt som vi inte själva vill bli behandlade. Om vi inte får kunskap om hur vi kan införa gränser på ett sätt som passar den person vi är och vill vara kommer sannolikt bara tanken på gränssättning trigga igång skuld- och skamkänslor väldigt snabbt, samtidigt som vi blir väldigt stressade, oroliga och ångestfyllda. 

Är du...

...en person med ett givarbeteende?
...en person med väl utvecklad empatisk förmåga?
...en person som ofta ser till andras behov före dina egna?
...en snäll person som är mån om att behandla andra människor väl?

TuvaForum kommer genom fördjupande 30 texter förklara hur du kan införa gränser på ett sätt där du inte behöver göra avkall på den person du är

Det handlar inte om "quick-fix", att du snabbt ska använda dig av gränser som inte håller i längden,  att du ska ge dig själv en massa saker i belöning och prata vackert till din spegelbild.

När du får en djupare förståelse för vad som har legat bakom bristen på gränser, inklusive kopplar ihop det med tidigare erfarenheter så kommer du att kunna lösgöra dig från gamla känslor och minnen. Du kommer upptäcka fördelarna med gränser och att använda dig av dem. Du kommer få hjälp till verktyg så att du kan hjälpa dig själv att hålla din gränslinje istället för att ge vika och sälja dig kort.

Du kommer få lära dig hur du kan kommunicera dina gränser utan drama, du behöver inte stampa med foten, ryta nej, bygga murar eller ens uttrycka ordet "gräns". Du får istället lära dig hur du kan kommunicera dina gränser med kärlek, omsorg, tillit och respekt. 

När du får en djupare förståelse om och för dig själv kommer du i relation både med dig själv och andra, på sikt, ha möjligheten att vara den du är fullt ut på ett mer sunt och hälsosamt sätt. 

Vägen till sunda gränser.
Det går att komma dit - den snälla vägen.

Ge dig tid och tålamod. Fallgropar till varaktiga förändringar handlar många gånger om bristen på att vi ger oss tid och tålamod. Vi behöver förstå att varaktiga förändringar inte är något som görs i en handvändning, utan det är en process. 


Provläs några av TuvaForums texter 

Copyright © 2008-2020 TuvaForum | tuva@tuvaforum.se