Av JULIA | © TuvaForum
Provläs fler texter  

DEN SKAMLÖSES KÄRLEKSRELATIONER  

Om vi är nära en skamlös person kommer vi drabbas av den skamlöses beteendemönster. Den här typen av beteendemönster skapas tidigt i livet och är alltså INTE något som plötsligt uppstår i relation med dig. En persons skamlösa beteendemönster har drabbat många på vägen före dig och kommer drabba fler på vägen efter dig.

Ett skamlöst beteende kan vi alla använda oss av någon gång. Men förmågan till sunda skuld- och skamkänslor gör att vi känner oss ångerfulla och agerar på det. Vi ber om ursäkt och undviker att upprepa samma sak igen. Men alla utvecklar inte förmågan till dessa förmågor, liksom inte heller förmågan till att sätta sig in i andra människors känslor och upplevelser. Det gör att efter de har betett sig skamlöst och sårat människor så reagerar de istället för att bli ångerfulla med att bli väldigt kalla, nedlåtande och uttryck som "Skärp dig! Lägg av! Nu pratar vi inte om det! Släpp det! Gå vidare!" är vanliga.

En person som inte känner sunda skuld- och skamkänslor ser ju inte heller varför han/hon skulle be om ursäkt, det är därför ett det aldrig kommer ett genuint och innerligt förlåt från dem. Möjligtvis kan ett inlärt förlåt komma men känslan och förståelsen bakom ordet finns inte. Det är ju något som mottagaren ofta känner av och känna sig kluven inför. Personen ber ju om ursäkt men ändå känns det som att något fattas, att de är något som inte stämmer som gör att orden känns läkande. Ett förlåt kan också bli till ett irriterat och argt "Ja, men förlåt då (för fan)!"

När det kommer till nya relation kan många med ett skamlöst beteendemönster visa upp sina bästa sidor. Att visa upp sina bästa sidor i sina första möten med andra människor är något vi i stort sett alla gör. Men en person med låg empatisk förmåga och ett skamlöst beteendemönster kommer uppvisa en drastisk och dramatisk förändring när de ska behöva stå till svars om de beter sig illa och ta konsekvenserna av sina ord och handlingar. Det känns ofta som en plötslig attack, som att orden kommer från ingenstans. Men det är inte något nytt (även om personen med stor sannolikhet kommer försöka få dig att tro det) utan detta är ett invant mönster som denna personen har och det är INTE är kopplat till dig. 

För att undvika känslor av skam och skuld krävs det att den skamlöse skyller allting på andra. Det är lätt att göra detta när den empatiska förmågan är låg. Den skamlöse ägnar sig åt, mer eller mindre subtilt, att förstöra sin partners glädje och tro på sig själv. Det kommer räcka med en blick, ett tonfall eller ett ansiktsuttryck för att den skamlöse ska få sin partner att känna osäkerhet, tvivel och rädsla. Risken är att vi som partner förtvivlat undrar "Vad var det som hände, vad var det jag gjorde att han/hon plötsligt tycker att jag är så fel/dålig och inte längre värd någon bra behandling?"

Anfall är alltid den skamlöses bästa försvar och det är den som står den skamlöse mest nära som kommer bli bli utsatt för de värsta attackerna. Vid minsta upplevt hot kring egna gränser (som kan upplevas väldigt snabbt och intensivt medan personen själv inte har respekt för andras gränser) kommer den skamlöse ta till följande skamlösa beteenden:

Han/hon kommer vara...

 • Oförskämd 
 • Oanständig 
 • Cynisk
 • Arrogant
 • Högdragen 
 • Fräck 
 • Hutlös
 • Odräglig 
 • Gåpåig
 • Självupptagen
 • Lättstött
 • Lömskt

Det är viktigt att vi inte förenklar och förminska dem som utsätts av någon annans skamlösa beteende när vi...
...ägnar oss åt att prata på ett sätt där vi säger att det är var och ens val att stanna i en relation med en skamlös person eller inte. Det blir väldigt endimensionellt och dessutom något som kan kännas fruktansvärt för den person som faktiskt inte bara kan öppna dörren för att lämna personen. Kraften och möjligheten att bryta kan kännas utom räckhåll av olika anledningar. En vanlig sådan är att vi inte endast har oss själva att tänka på om vi ska öppna dörren och gå, det kanske finns barn med i bilden/relationen. 

Livet och världen är full av kamper och varje person utkämpar sin egen
Det är VIKTIGT att vi försöker se till var och ens persons livssituation och inte vara så snabba med att döma och strössla med förenklade fraser för att vi själva inte kan föreställa oss hur olika det kan vara för människor i olika situationer och relationer. 

Det är viktigt med information om vad det faktiskt är som sker men också väldigt viktigt att de personer som är utsatta också blir oberoende av den person som utsätter dem för det skamlösa beteendet. Det kan vara lättare sagt än gjort, både när det gäller ekonomiskt och emotionellt. Det kräver fast mark under fötterna, en grund som inte står och faller med någon annan. Samtidigt att en process inleds där vi arbetar med att känslomässigt lösgör och frikopplar oss från den person som vi ofta inte bara blir dåligt behandlad av, utan som vi också många gånger blivit förälskade i och även haft/har fina stunder och upplevelser tillsammans med. Känslan om och för oss själva behöver stärkas, sår behöver läkas och vi behöver förståelse inför vad vi varit utsatta för. Det är ofta till stor hjälp att höra andra berätta om liknande upplevelser och även få dela sina egna. Det är också viktigt med information, att ta del av information som gör att vi förstår vad det faktiskt är vi varit utsatta för handlar om, att det finns ett tydligt mönster som iscensätts om och om igen med olika partners - som därmed INTE är kopplat till vårt värde. Vi var och är aldrig värda ett skamlöst beteende från någon.


Text 
© Julia
TuvaForum


Provläs fler texter 

Copyright © 2008-2020 TuvaForum | tuva@tuvaforum.se