En personlig kompass

När vi skapar oss en personlig kompass får vi lättare att orientera oss fram i tillvaron. Vi vet var vi vill gå, vi vet varför vi vill dit, vi vet vilka värderingar vi har, vi vet vilken typ av relationer vi vill ha och vad de behöver innehålla för att vi ska känna balans och må bra. När vi har skapat en personlig kompass så ställer vi alltså inte upp på vad som helst och slår inte följe med vem som helst. 

Vi kan absolut känna obehag inför att sätta gränser och upprätthålla dem, samt känns sorg och besvikelse när vi behöver avsluta relationer men vi förstår att ibland är det nödvändigt för att inte gå vilse och befinna oss i relationer som inte är hälsosamma för oss. Med en inre personlig kompass blir det lättare att säga "Ja tack!" eller "Nej tack!" och förstå vikten av att vara tydlig och att ha tagit rätt beslut. 

Våra grundläggande värderingar är dem vi inte kan frångå om vi respekterar oss själva
Grundläggande värderingar är knutna till vad vi tycker är mest viktigt och tror på.  Vad vi tror på återspeglas i hur vi agerar och agerandet är en aktiv handling som förhindrar att vi överge det vi tror på för att ta över någon annans värderingar. 

Om du t ex tycker det är viktigt och tror på trohet, intimitet och engagemang i dina nära kärleksrelationer medan din partner inte gör det, så spelar det ingen roll hur attraktiv du tycker att din partner är eller att ni har samma sorts humor, liknande intressen och att han är en uppskattad på sitt arbete. Grunden för en relation som innehåller dina kärnvärden finns inte.

Om du i ord säger att du värdesätter kärlek, omsorg, tillit och respekt men letar efter partners som står för passion, attraktion, spänning och sex, kommer du att befinna dig i en helt andra slags relationer än vad du säger att du värdesätter. Du kommer med stor sannolikhet uppleva intensiva känslor men också mycket smärta tillsammans med en partner som inte är intresserad att vara i en engagerad relation.

FUNDERA GÄRNA

  • Vad värdesätter du mest och varför värdesätter du det?
  • Vilka värderingar förväntar du dig att en partner ska ha?
  • Hur mår du när du frångår och överger dina mest viktiga värderingar för att få uppleva passion, bra sex, attraktion?
  • Väljer du vänner och partners i linje med de värderingar du säger att du har?
  • Väljer du vänner och partners med de egenskaper du tycker är mest viktiga för sunda och hälsosamma relationer?
  • Är du vilse?

Om du gång efter gång väljer vänner och partner som inte går hand i hand med dina värderingar, då tror jag att du har all anledning att se över din självkänsla. För undermedvetet tror jag att det är så att vi väljer partners om återspeglar de saker vi tror om oss själva. Låg självkänsla brukar vara roten till varför vi frångår våra värderingar för att istället slå följe med partners som inte visar dig ömsesidig kärlek, omsorg, tillit och respekt. 

Vill du läsa fler öppna texter här på hemsidan?
>> LÄS HÄR


Text
Julia
TuvaForum