Emotionell tillgänglighet

Vi är många som talar om oss själva som att vi är emotionellt tillgängliga eftersom vi säger oss gränslöst älska vår partner eller fd partner, trots att vi beskriver hur dåligt vi mår av relationen. Vi beskriver kanske oss själva som lojala, trogna, att vi har en ängels tålamod och aldrig är den som ger upp hoppet om att vår partner/fd partner ska förändra sitt beteende och öppna upp för att vara mer emotionellt tillgänglig.  

Detta innebär att vi är många som inte riktigt vet vad det innebär att vara sunt emotionellt tillgängliga i våra nära kärleksrelationer. För det är inte att vara emotionellt tillgänglig när vi ägnar all vår energi åt att engagera oss i personer som är emotionellt otillgängliga. Det är att stänga för oss själva när det kommer till att vara öppna för emotionellt tillgängliga personer och relationer.

Det finns så klart inte ett enda svar som passar in på alla, varför vi engagerar oss i emotionellt otillgängliga relationer och samtidigt tror att vi själva är emotionellt tillgängliga. Kanske vet vi inte vad en sund och ömsesidig emotionell relation består av. Det är inte alltid lätt att veta då vi har olika kompasser för vad kärlek är, både när det kommer till vilken relationsmodell vi har erfarenhet av från vår uppväxt, samt också hur relationer har sett ut för oss när vi var unga vuxna och trevade oss fram i förälskelser och kärlek. 


Mycket handlar också om vilken känsla vi har om och för oss själva. Om vi tänker och pratar negativt om oss själva, har lätt för att känna skuld och skam, att vi har väldigt höga krav på oss själva som vi aldrig känner att vi kan nå upp till. Alla dessa tankar och känslor som ofta leder till att vi tyvärr inte känner oss värda att bli älskade. Möjligtvis kan vi ta emot kärlek ”portionsvis" men där emellan har vi förståelse för att bli kärlekslöst behandlade eftersom vi inte tycker vi är värda kärlek. Mitt i allt det detta så kan det ändå vara så att vi upplever det som att vi är den som är emotionellt tillgänglig för att vi känner väldigt mycket och gör mycket för att någon annan ska öppna upp känslomässigt och ge oss det känslomässiga engagemang vi längtar efter och saknar. Vi missar vad som är en ömsesidig emotionell relation, att båda parter ha sin egen grund av att kunna känna kärlek, omsorg, tillit och respekt för sig själva och sedan låta dessa känslor flöda mellan varandra.  

För att vara emotionellt tillgängliga behöver vi känna att vi tycker så pass mycket om oss själva att vi konsekvent behandlar oss själva med kärlek, omsorg, tillit och respekt. Det är en nödvändig och grundläggande bas för en sund relation. Vi har då förståelse för att om vi ”säljer oss kort” för att engagera oss i en emotionellt otillgänglig relation så blir relationen skev, instabil och också många gånger väldigt smärtsam.

När vi har en tillräckligt bra känsla om och för oss själva, då känner vi igen det som är bra för oss och det som är sämre för oss. Vi känner igen varningssignaler och vi tar dem på allvar och agerar i handling för att skydda oss själva på ett konstruktivt sätt. Det är det som reglerar att vi kan distansera oss från personer som är emotionellt otillgängliga för att istället vara nära dem som är emotionellt tillgängliga.


När vi är emotionellt tillgängliga…

  • …tycker vi tillräckligt mycket om oss själva för att inte låta någon annan behandla oss utan kärlek, omsorg, tillit och respekt. 

  • … använder vi oss av gränser och engagerar oss inte i personer och relationer som är emotionellt otillgängliga. 

  • … förstår vi vikten av att relationen kräver två personer som är konsekvent emotionellt engagerade som gör att vi inte lockas av passionsdrama som pendlar mellan himmel och helvete, värme och kyla.

  • … så är vi i relationer där båda parter är trygga med att inte förlora relationen så snart vi är sårbara. 

VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA SIG SJÄLV

  • Hur villig är jag att arbeta för att släppa taget om mina rädslor som kommer med att släppa taget kring att jag kan förändra min partner/fd partner?

  • Hur villig är jag att se och göra något åt mina egna mönster och beteende?

  • Hur villig är jag för att införa en förändring där jag faktiskt själv är konsekvent emotionellt tillgänglig?

Vill du bli läsmedlem?
Vad ingår i ett läsmedlemskap?

Välkommen till TuvaForum