Du är varken självisk eller oförskämd när du...

Du är varken självisk eller oförskämd när du är rak och tydlig med vilka behov du har, när du försöker hålla en linje som är i linje med din moral och dina värderingar. 

Du är inte en elak person för att du sätter gränser om någon försöker få in dig på annat spår som inte känns rätt för dig, som inte går i linje med din moral och dina värderingar. Du har full rätt att sätta gränser, att säga nej och att också ändra dig, att säga att detta inte är en vänskap eller en kärleksrelation för dig. 

Det handlar inte om att du är krävande och dramatisk - du är bara inte intresserad av att vara i relationer där du måste gå in i en kamp för det som är basalt och viktigt för dig eller agera som att dina behov, din moral och dina värderingar inte spelar någon roll för dig.


Var rädd om dig!
Julia
TuvaForum