Dramatik i relationerNär vi hör ordet dramatik i relationer, då ser vi ofta bilden av två personer som står mitt emot varandra och skriker, kanske gestikulerar de och kanske sliter kvinnan sitt hår. Det är en bild av dramatik, men det finns flera...

Det finns relationer med ständig dramatik där den ena parten är den som missbrukar förtroende och spelar på dem för att trigga igång sin partner på en mängd olika sätt. Men det innebär långt ifrån alltid att den som utsätts för detta skriker, blir hysterisk och agerar ut...utan det kan istället vara så att partnern blir mer och mer tyst, ledsen, orolig och ångestfylld.

Väldigt många funderar, analyserar och mår riktigt dåligt i en relation, vilket många också gör efter avslutad destruktiv relation som varit smärtsam på många sätt. 

När en partner beter sig illa och missbrukar förtroende kommer hotet från den som står en mest nära, vilket kan göra att att inte bara relationen känns skrämmande utan också hela världen. Det kan bli en känslor och tankar kring "Vem kan jag egentligen lita på?"

Den som blir utsatt på det här sättet känner oftast skam. "Det måste vara någon fel med mig för annars skulle inte någon...och absolut inte den jag står mest nära och älskar behandla mig på det här sättet." 

När den som blir utsatt istället agerar ut t ex i utbrott av tårar, en massa ord och kanske också ilska - då lägger ofta den här personen skulden på sig själv för att vara den som är dramat...liksom den som triggade igång det också gör. Personen som reagerade med att agera ut känner ofta både skuld och skam, medan den som triggar igång varken känner någon skuld och skam.

Om du så agerar genom att vända smärtan inåt eller utåt, så iscensätts den destruktiva dramatiken eftersom det finns två kuggar som hakar fast i varandra = två personer. Det räcker att en avslutar relationen och hoppar ut det här kugghjulet, så snurrar det inte längre. 

Är du barn i en dynamik med en förälder där detta destruktiva hjul snurrar, då kan du inte hoppa av, liksom inte heller alltid går om du befinner dig på en arbetsplats och beroende av arbete och lön för att kunna försörja dig och eventuella barn - men du kan hjälpa dig själv till mer hälsosamma och sunda nära relationer när du är vuxen.

Du kan läsa mycket om olika typer av dynamik här på TuvaForum, samt finns det mycket att läsa om hur du kan hjälpa och utveckla dig själv på olika sätt.

Vill du bli läsmedlem?
>> Vad ingår i ett läsmedlemskap?


Välkommen till TuvaForum