Av JULIA | © TuvaForum
Provläs fler texter  

DEN SKAMLÖSES KÄRLEKSRELATIONER  

Om vi är nära en skamlös person kommer vi drabbas av den skamlöses beteendemönster. Den här typen av beteendemönster skapas tidigt i livet och är alltså INTE något som plötsligt uppstår i relation med dig. En persons skamlösa beteendemönster har drabbat många på vägen före dig och kommer drabba fler på vägen efter dig.

Ett skamlöst beteende kan vi alla använda oss av någon gång. Men förmågan till sunda skuld- och skamkänslor gör att vi känner oss ångerfulla och agerar på det. Vi ber om ursäkt och undviker att upprepa samma sak igen. Men alla utvecklar inte förmågan till att känna skuld och skam, liksom inte heller förmågan till att sätta sig in i andra människors känslor och upplevelser. Det gör att efter att  har betett sig skamlöst och sårat människor så reagerar en slamlös inte med att bli ångerfull utan kan istället agera kallt, nedlåtande och använda sig att uttryck som "Skärp dig! Lägg av! Nu pratar vi inte om det! Släpp det! Gå vidare!".

En person som inte känner sunda skuld- och skamkänslor förstår inte varför han/hon ska be om ursäkt, vilket gör att det sällan kommer en genuin ursäkt eller ett förlåt. Möjligtvis kan ett förlåt komma men oftast finns inte känslan och förståelsen bakom ordet.

När det kommer till nya relation kan många med ett skamlöst beteendemönster visa upp sina bästa sidor. Att visa upp sina bästa sidor i sina första möten med andra människor är något vi i stort sett alla gör. Men en person med låg empatisk förmåga och ett skamlöst beteendemönster kommer uppvisa en drastisk och dramatisk förändring när behöver stå för konsekvenserna av sina ord och handlingar. Att reflektera, rannsaka sig själv, vara ödmjuk och be uppriktigt om ursäkt för att sedan anstränga sig att inte upprepa sitt misstag hör inte till vanligheterna när det kommer till en person med skamlöst beteendemönster. 

För att undvika känslor av skam och skuld krävs det att den skamlöse skyller allting på andra. Det är lätt för den med en bristande empatisk förmågan.

Anfall är alltid den skamlöses bästa försvar och det är ofta dem som står dem mest nära som blir utsatts för värsta attackerna. Vid minsta upplevt hot kring egna gränser kommer den skamlöse ta till följande skamlösa beteenden:

Han/hon kommer vara...

 • Oförskämd 
 • Oanständig 
 • Cynisk
 • Arrogant
 • Högdragen 
 • Fräck 
 • Hutlös
 • Odräglig 
 • Gåpåig
 • Självupptagen
 • Lättstött
 • Lömskt

Det är viktigt att vi inte förenklar och förminska dem som utsätts av någon annans skamlösa beteende när vi...
...ägnar oss åt att prata på ett sätt där vi säger att det är var och ens val att stanna i en relation med en skamlös person eller inte. Det blir väldigt endimensionellt eftersom kraften och möjligheten att bryta kan kännas utom räckhåll av olika anledningar. Det är VIKTIGT att vi försöker se till var och ens persons livssituation och inte vara så snabba med att döma och strössla med förenklade fraser för att vi själva inte kan föreställa oss att ha en relation med en skamlös person. 


Text 
© Julia
TuvaForum


Provläs fler texter 

Copyright © 2008-2020 TuvaForum | tuva@tuvaforum.se