Av JULIA | © TuvaForum  

Den skamlöses "kärleksrelationer" 

Om vi är nära och ännu värre om vi står i beroendeställning (av olika anledningar) till en skamlös person kommer vi drabbas av den skamlöses beteendemönster. Det är inget som är personligt riktat emot oss (om än att vi drabbas och även kan skadas av det) utan detta är ett mönster som denna person har med sig in i relationen sedan tidigare. Den typen av beteendemönster skapas tidigt i livet.

Ett skamlöst beteendemönster kan vi alla ha i perioder i livet, som t ex när vi är små. Det är också ett vanligt mönster i tonåren ofta förmågan till empati står tillbaka för egoismen som tar vid. Anledningen till detta är för att tonåringen förbereder sig för att kunna separera från sina anknytningspersoner de är/varit beroende av för att till sist kunna "flyga ut från boet" och skapa sig egna liv. Om inte det skamlösa och den osunda egoismen ska bli ett fortsatt beteendemönster så utvecklar vi en sund inställning till skuld och skam. Det är där vissa går bet, de stannar kvar i ett omoget beteendemönster som tas med in i nya relationer och allt för sällan inte dem de har relationer med tar på sig och undrar "Vad har jag gjort för fel för att en person ska bete sig så skamlöst och egoistiskt emot mig?" 

Inledningsvis kan en person som beter sig skamlöst visa upp sina bästa sidor. Att visa upp sina bästa sidor i sina första möten med andra människor kan och gör de flesta människor. Men en person som är skamlös kommer uppvisa en drastisk och dramatisk förändring så fort ett upplevt hot riktas mot hans/hennes integritet och gränser. Alla de positiva sidor som den skamlöse har visat upp byts ut mot ett skamlöst beteende och riktas klart och tydligt emot den person han/hon känner sig hotad av.

För att slippa känna känslor av skam och skuld krävs det att den skamlöse skyller allting på andra. Den skamlöse kommer ägna sig åt, mer eller mindre subtilt, att förstöra vår glädje och tro på oss själva. Det kommer räcka med en blick, ett tonfall eller ett ansiktsuttryck för att den skamlöse ska få oss att känna osäkerhet, tvivel och rädsla. Risken är att vi förtvivlat undrar "Vad var det som hände, vad var det jag gjorde att han/hon plötsligt tycker att jag är så fel/dålig och inte längre värd någon bra behandling?"

Anfall är alltid den skamlöses bästa försvar och det är dig den skamlöse kommer att attackera, om och om igen.

Vid minsta upplevt hot kring egna gränser (som kan upplevas väldigt snabbt och intensivt medan personen själv inte har respekt för andras gränser) kommer den skamlöse ta till följande skamlösa beteenden:

Han/hon kommer vara...

 • Oförskämd 
 • Oanständig 
 • Cynisk
 • Arrogant
 • Högdragen 
 • Fräck 
 • Hutlös
 • Odräglig 
 • Gåpåig
 • Självupptagen
 • Lättstött
 • Lömsk

Det finns inget av dessa beteende som vi förtjänar att bemötas med, inte hur mycket än den skamlöse kommer vilja få oss att tro det. Det finns inget i detta som kommer leda till en sund och hälsosam relation, varken att någon tror sig ha rätten att utöva detta beteende eller att någon tror sig förtjäna det.

Text 
© Julia
TuvaForum


Provläs fler texter 

Copyright © 2008-2020 TuvaForum | tuva@tuvaforum.se