Välkommen till TuvaForum
 

TuvaForum kommer guida dig fram i vad det var som hände, hur du kan återhämta dig och läka, samt göra dig medveten om vad du faktiskt har lärt dig på vägen när det gäller dig själv och relationer. 

Vi behöver blir medvetna, skaffa kunskap, samt se igenom våra illusioner - då kan vi börja pussla ihop en mer realistisk bild och börja öppna upp för en förändring när det kommer till hur vi ser på oss själva, på vår omgivning och på relationer.

TuvaForum tror inte på quick-fix och säger därför inte att detta med förståelse, kunskap, utveckling, förändring och läkning är något som görs i en handvändning, men att vara öppen för en förändring och påbörja resan är ett bra första steg.

Texterna på TuvaForum vänder sig till både män och kvinnor. För dig som läsare är det bara att byta ut han/hon i texterna så att du kan ta dem till dig på bästa sätt.

Välkommen till TuvaForum

http://www.tuvaforum.se/kurs2