Välkommen till TuvaForums medlemssida
 

TuvaForum kommer guida dig fram i vad det var som hände, hur du kan återhämta dig och läka, samt göra dig medveten om vad du faktiskt har lärt dig på vägen när det gäller dig själv och relationer. 

Vi behöver blir medvetna, skaffa kunskap, samt se igenom våra illusioner - då kan vi börja pussla ihop en mer realistisk bild och börja öppna upp för en förändring när det kommer till hur vi ser på oss själva, på vår omgivning och på relationer.

TuvaForum tror inte på quick-fix och säger därför inte att detta med förståelse, kunskap, utveckling, förändring och läkning är något som görs i en handvändning, men att börja resan är ett bra första steg.

Texterna på TuvaForum vänder sig till både män och kvinnor. För dig som läsare är det bara att byta ut han/hon i texterna så att du kan ta dem till dig på bästa sätt.

Välkommen till TuvaForum

OM DU MÅSTE...
...övertyga din partner att bete sig anständigt mot dig, då är något allvarligt fel.
...övertyga din parter om att du förtjänar att vara i en anständig relation, då är något mycket fel.

OM DU I RELATION MED EN ANNNAN PERSON OCH MÅSTE...
...låta dina gränser överskridas/köras över, liksom din självkänsla och självrespekt
...ge upp det du tycker är rätt och riktigt, samt allt du tror på.

Då handlar det inte om en ömsesidig relation, utan det handlar om att du är tillsammans med en person som hela tiden tänker på sig själv och sätter sina egna intressen (och ofta dolda agendor) främst.

DET DU KAN GÖRA
Acceptera din partner som han/hon är.
Efter det får du bestämma om du ska ha en relation med honom/henne eller inte = acceptera eller välja bort.

VIKTIGT
Du kan inte förändra en annan människas personlighet och invanda beteendemönster, att försöka innebär enbart slöseri med din tid, energi och hälsa.

HJÄLP OCH STÖD
Ge dig själv hjälp och stöd i att bryta upp från osunda kontakter och relationer, allt för att istället ge dig möjligheten att vara i sunda relationer.

Onlinekurs "Sunda gränser"Onlinekurs "Längtan och attraktion"